19520821 - NY TIDTABELL

NY TIDTABELL

tillämpas å järnvägs- och busslinjerna på Gotland fr. o. m. måndagen den 25 augusti 1952.
På busslinjen Klintehamn-Tofta-Visby kommer turen från Visby kl. 10.40 till Klintehamn samt turen från Klintehamn kl. 15.00 till Visby att fortsätta t. o. m. fredagen den 29 augusti.
Fr. o. n;. tidtabellsskiftet komma expeditionerna vid Isums, Hogrän, Bander, Skogs och Sanda att hållas stängda sön- och helgdagar. Biljettförsäljning och omhändertagande av resgods från dessa platser sker genom tågpersonalens försorg. Ankommande gods utlämnas av tågpersonalen vid tågs ankomst.
TRAFIKINSPEKTÖREN.Gotlänningen
Torsdagen 21 augusti 1952
Nr 192
Årgång 69
Lösnummer 20 öre