19520821 - I de kurser för kommunbibliotekarier

I de kurser för kommunbibliotekarier, som anordnats av skolöverstyrelsen under tiden 6-20 augusti, har från Gotland deltagit: i Kristianstad folkskollärare Einar Wahlström, Martebo, i Göteborg tegelmästare Algot Boman, Havdhem, och målare Karl-Erik Wallin, Fårösund, samt i Uppsala, lantbr. Gust. Jakobsson, Eskelhem, och bibliotekarie Evert Hansson, Garda.
En riksorganisation för deltidsanställda bibliotekarier i kommunerna kommer att bildas i morgon i Karlskoga.Gotlänningen
Torsdagen 21 augusti 1952
Nr 192
Årgång 69
Lösnummer 20 öre