19520821 - Vigsel

Vigsel

På lördag viges i Rone kyrka furiren vid KA 3 Bernt Gardelin, och damfrisörskan Gunvor Jakobsson, Alva, dotter till linjearbetare Sven Jakobsson och hans maka Svea, f. Björklund. Vigselförrättare blir komminister Folke Hallen.Gotlänningen
Torsdagen 21 augusti 1952
Nr 192
Årgång 69
Lösnummer 20 öre