19520822 - Födelsedagar

Födelsedagar

SJUTTIOFEM ÅR fyller på måndag f. fiskaren Gunnar Hallberg, Sigdes i Östergarn. Han är född vid Sigdes och började efter slutad skolgång med fiskaryrket, nu har han dock slutat. Glad och trevlig är han till sitt väsen och har gjort sig allmänt omtyckt i bygden.

På måndag fyller f. smeden Ivar Pettersson, Kvie i Hangvar, sjuttiofem år. Han är född vid Kvie och efter det han varit på sjön och sedan arbetat på olika sågverk startade han med smidesverkstad 1912. En rörelse som han sedermera utökat, men för några år sedan slöt han med smedjobbet och sålde verkstaden. Nu ägnar han sig åt biodling med framgång.

Sjuttiofem år fyller på måndag muraren Anton Bergström, Visby. Han är född i Visby och kom i unga år in i byggnadsfacket och blev så småningom murare. Personligen är han gladlynt och godmodig och är kamratlig och hjälpsam mot alla. Inom arbetarrörelsen är han en trogen och pålitlig man i ledet, både inom sitt facks organisation och arbetarkommun.

SEXTIO ÅR fyller på måndag f. hem.-äg. Alrik Dahlbom, Takstens i Lärbro. Han är född i östergarn och efter att ha haft gårdar i olika socknar på Gotland kom han 1939 till Lärbro. Nu i våras överlämnade han dock gården till en son, Einar Dahlbom. Några allmänna uppdrag har han inte haft, jordbruket har tagit all tid i anspråk.

FEMTIO ÅR fyller på måndag fru Vendela Matthsson, maka till lantbr. Berner Matthsson, Snovalds i Havdhem. Hon är född i Rone, men har i många år varit bosatt i Havdhem, där hon tillhör både SLKF och kyrkliga syföreningen.Gotlänningen
Fredagen 22 augusti 1952
Nr 193
Årgång 69
Lösnummer 20 öre