19520823 - Engelska i folkskolan.

Engelska i folkskolan.

Skolöverstyrelsen har medgett, att engelska får införas som läroämne i klasserna 5-7 vid Väskinde, Bro och Fole, Lokrume folkskolor av A-formen i Tingstäde skoldistrikt samt i samma klasser vid Bunge folkskola av A-formen och Rute folkskola av B 1-formen i Fårösunds skoldistrikt.Gotlänningen
Lördagen 23 augusti 1952
Nr 194
Årgång 69
Lösnummer 20 öre