19520825 - Bröllop

Bröllop

Ett trevligt bröllop firades i lördags i Vall, då lantbrukaren Carl-Erik Liljegren, Bössegårda i Hogrän, vigdes med fröken Stina Hellgren, dotter till lantbrukaren Erik Hellgren och hans maka, född Hansson, Kvie i Vall. När brudparet .med uppvaktning anlände till kyrkan med spelmännen Ivar Hallgren och Erik Wetterlund i spetsen förekom kimbning i kyrkklockan. Sedan brudparet intågat under tonerna av en bröllopsmarsch sjöng hrr Hallgren, Wetterlund och Bertil Jakobsson »Lyckan» av Martin Koch. Vigselförrättare var komminister E. Töldsepp. Efter vigseln sjöng trion »Där björkarna susa» av Merikanto.
Färden ställdes sedan till Godtemplargården, där brudens föräldrar gav middag för ett 80-tal gäster. Under middagen hölls tal av vigselförrättaren o. bruttbonden. Efteråt fortsatte festligheten i brudens hem, och på kvällen hyllades brudparet på sedvanligt sätt med leven, salut och fyrverkerier. Under dagens lopp anlände ett 50-tal telegram.
Brudparet uppvaktades av följande tio par tärnor och marskalkar: Ingrid Hellgren — Rune Carlsson, Elsie Carlsson — Evert Hellgren, Hedvig Pettersson — Nils Buskas, Kerstin Petersson — Hans Eriksson, Berit Pettersson — Harry Liljegren, Margaretha Eriksson — Nils-Arthur Carlsson, Inger Hoffman — Bernt Wiberg, Harriet Ahnell — Gustav Magnusson, Gun Erixson — Per-Åke Karlsson, Berit Woldner — Bertil Jakobsson. Brudnäbb var Asta Hellgren och Vivi Wetterlund. Som bruttbonde fungerade lantbr. Josef Malmström, Hogrän, och som bruttöverska fru Ellen Wetter-lund, Valt Värd var lantbr. Carl Johan Ahlin, Vall, och värdinna fröken Signe Eriksson, Västerhejde.

I Rone kyrka vigdes i lördags furiren vid KA 3 Bernt Gardelin och damfrisörskan Gunvor Jakobsson, dotter till linjearbetaren Sven Jakobsson och hans maka, född Björklund, Alva. Vigseln förrättades av komminister Folke Hallen. Brudparet uppvaktades av följande par tärnor och marskalkar: Marianne Fredriksson — Kjell Garde-lin, Eivor Björklund — Harry Garde-lin, Ulla Jakobsson — Bertil Thomas-son, Ingvar Larsson — Folke Gardelin, Berit Dahlby — Sven-Evert Jakobsson. Brudnäbb var Inger Dahlby, Bernt Larsson och Kristina Paulin. Bruttbonde var folkskollärare Nils Kvarnstedt, Lokrume, och värdinna fru Gerd Gottberg, Alva.
Efteråt gavs middag i brudens hem. Värdfolk var lantbr. Yngve Paulin o. fru Hedvig Paulin, Hejde. På kvällen hyllades brudparet med salut, leven och fyrverkerier.Gotlänningen
Måndagen 25 augusti 1952
Nr 195
Årgång 69
Lösnummer 20 öre