19520825 - Födelsedagar

Födelsedagar

NITTIOETT ÄR fyller på torsdag änkefru Amanda Lehrberg, född Pettersson, Skälstäde i Hangvar. Hon är änka efter lantbr. Elis Lehrberg. Trots sin höga ålder är hen vid god vigör och följer med intresse tidens händelser.

SJUTTIOFEM ÅR fyller på torsdag lantbruk. Salomon Strömlund, Ragnvalds i Tofta. Han är född i Kräklingbo och vistades i unga år i Amerika. Sedan ett 25-tal år är han bosatt i Tofta, där han brukar en gård. Till sin läggning glad och nyter har han gjort sig allmänt omtyckt.

SJUTTIO ÅR fyller på onsdag handersidkerskan Emilia Engström, L. Mickelgårds i Väskinde. Hon har nu i 33 år bedrivit sin affärsverksamhet o. i bygden gjort sig känd som en särdeles duktig arbetsmänniska. Jubilaren är i full fart från morgon till kväll och sköter sin affär med all den omsorg som det vill till för att stå kunderna till tjänst.

På onsdag fyller f. nattvakten Adrian Svensson, Busarve i Roma, sjuttio år.

SEXTIO ÅR fyller på onsdag änkefru Ester Larsson, Allekvia i Vallstena.

På torsdag fyller fiskaren Aril Jakobsson, Sigdes i Östergarn, sextio år.

På torsdag fyller änkefru Augusta Cecilia Hoffman, Hemse, sextio år.

Sextio år fyller på torsdag byggnadsarb. Sigurd Johansson, S:t Nikolaigatan 29, Visby. Han är född i Norr-landa.

FEMTIO ÅR fyller på onsdag linjearbetaren Sven Jakobsson, St. Kruse i Alva. Han är född i Vamlingbo och sedan många år anställd vid telegrafverket.

På onsdag fyller fru Ada Lindqvist, maka till lantbrukaren Edvin Lindqvist, Solstäder i Havdhem, femtio år. Hon är född i Träkumla och har gjort sig känd som, en arbetsam hemmets kvinna. Sedan många år är hon medlem av Havdhems baptistförsamling.

På onsdag fyller elektrikern Tyko Westöö, Alvans i Rute, femtio år.

Femtio år fyller på onsdag lantbr. Gunnar Carlsson, Hemmungs i Hellvi.Gotlänningen
Måndagen 25 augusti 1952
Nr 195
Årgång 69
Lösnummer 20 öre