19520828 - Jag är Adolf Hitler,

Jag är Adolf Hitler,
sa full finne på Bungeväg.

Höstens tingssammanträden inleddes i dag på Allekvia. Det var en del av sommarens »skörd» från Slite landsfiskalsdistrikt som förelåg till behandling, sammanlagt 14 mål, av vilka 12 var åklagarmål.

Midsommarafton gick det tydligen livligt till i Slite Folkets park, tre personer stod nu åtalade för misshandel och förargelseväckande beteende. De hade kommit i krakel med varandra och andra; smockor hade utdelats i parti och minut och det hela hade väckt stor uppmärksamhet. På samma plats och samma tid hade också en fjärde person uppträtt berusad och det fick han nu svara för.

Polisen i Fårösund fick i somras ta hand om en man som. låg och sov i ett dike på vägen mellan Bungenäs och Fårösund. Han var redlöst berusad och på fråga vad han hette sade han: mitt namn är Adolf Hitler! Han var emellertid finne och var nu åtalad för förutom fylleri för att han vistats inom skyddsområdet. Finnen hade druckit sig full på pilsner.

Ett tvistemål mellan en fastighetsförmedlare och en lantbrukare behandlades. Förmedlaren yrkade 780 kr i provision för ett försäljningsuppdrag söm han fått av lantbrukaren. Denne bestred emellertid och framhöll att han sålt sin fastighet själv utan någon medverkan från förmedlarens sida. Tre vittnen hördes.

Fyra personer var åtalade för vårdslös deklaration. I ett par fall gällde det ganska stora summor som »kommit bort».
På smugglingsfronten har det också varit rätt livligt i Slite. En hade olovligen befattat sig med smuggelsprit en annan hade sedan han tagits för smuggling uppgivit falskt namn till polisen två hade köpt sprit som var stulna. Spriten var smugglad i land, stals sedan av en som kände tilj smugglingen och såldes till de två.

Sist på föredragningslistan står ett par mål som avser dels en trafikolycka i Hellvi, dels en djurplågeri-historia från Lärbro. En person hade där låtit sin häst som var gammal och sjuk — djuret hade bl. a. öppna sår på bogarna — delta i tungt arbete.

Dagens förhandlingar hölls en trappa upp i tingshuset då i den ordinarie sessionssalen en del byggnadsarbeten pågår.Gotlänningen
Torsdagen 28 augusti 1952
Nr 198
Årgång 69
Lösnummer 20 öre