19520828 - Födelsedagar

Födelsedagar

ÅTTIOFEM ÅR fylle på söndag änkefru Maria Olivia Jonsson, Lunde i Väte.

ÅTTIO ÅR fyller på söndag änkefru Anna Larsson, Smiss i När. Hon är född vid Alvare i När och är änka efter lantbrukaren Johan Larsson.

På söndag fyller fru Augusta Söderström, maka till f. jordbruksarbetaren Olof Söderström, Björke, 80 år. Makarna har tidigare varit bosatta vid Klinte i Follingbo.

SJUTTIO ÅR fyller på söndag fr. Anna Jakobsson, Amlings i Linde, sjuttio år. Hon är född vid Amlings och sedan länge medlem av Linde missionsförsamling.

Sjuttio år fyller på söndag fru Anna Wallin, maka till hem.-äg. Gunnar Wallin, Stenstugu i Stenkyrka.

FEMTIO ÅR fyller på söndag fru Elin Larsson, maka till hemmansäg. Elmer Larsson, Hallbjäns i Sundre. Hon är född i Rone och inflyttade vid sitt giftermål till Sundre. Hon är varmt missionsintresserad och är med i Fosterlandsstiftelsens missionssyförening; f. ö. ägnar hon sin tid åt sitt hem och uppgifterna för gården.

Den 1 sept. fyller fru Hedvig Johansson, Gervalds i Vamlingbo, femtio år. Hon är född i Rone och är tvillingsyster till fru Elin Larsson, Sundre. Sedan år 1941 är hon änka efter stenhuggaren Leonard Johansson, Vamlingbo. Hon är sedan flera år bygdens kokarmor, och få är väl de familjehögtider och kalas där inte hon står för de kulinariska anordningarna. Hennes skicklighet i sitt yrke och hennes förmåga att ordna festligt och trivsamt är omvittnad. Hon är varmt kyrkligt intresserad och deltar gärna i arbete för mission och församling.Gotlänningen
Torsdagen 28 augusti 1952
Nr 198
Årgång 69
Lösnummer 20 öre