19520829 - Födelsedagar

Födelsedagar

NITTIOFYRA ÅR fyller på måndag änkefru Matilda Lekberg, Visby.

ÅTTIOFEM ÅR fyller på måndag lägenhetsäg. Jakob Jakobsson, Spittlings i Follingbo. Han är född i Silte och tillhör nu Visby baptistförsamling. F. n. vårdas han på Mariahemmet.

SJUTTIO ÅR fyller på måndag hem.-äg. Adolf Jakobsson, Lajvstäde i Norrlanda. Jubilaren är f. vid Fjärdinge i Gothem och kom vid sitt giftermål till Norrlanda. Han har tidigare innehaft en hel del kommunala uppdrag, bl. a. har han varit ledamot av pensionsnämnden, skolrådet, fattigvårdsstyrelsen och valnämnden.

Sjuttio år fyller på måndag stenarb. Rudolf Johansson, Lickedarve i Fleringe: Han är född i Småland och har i många år arbetat i Bläse sten, brott.

SEXTIO ÅR fyller på tisdag fru Alma Mattsson, maka till lantbrukaren Ivar Mattsson, Skåls i Näs. Sextioåringen, som är född vid Olsvenne i samma socken, har sedan unga år varit ansluten till platsens baptistförsamling.

FEMTIO ÅR fyller på måndag fru Gulli Vetterlund, maka till småbrukaren Helge Vetterlund, Kvie i Vall.Gotlänningen
Fredagen 29 augusti 1952
Nr 199
Årgång 69
Lösnummer 20 öre