19520830 - Bondeförbundets valmöten.

Bondeförbundets valmöten.

Bondeförbundet höll i går kväll valmöten med film i Hörsne och Vallstena, där föredrag hölls av agronom Harald Danielsson, Fole, resp. lantbrukare Torsten Gustafsson, Stenkyrka, och i Havdhem och Silte, där riksdagsman Nils Franzén, Träkumla, resp. landstingsman Helmer Karlquist, Lye, talade. Publikuppslutningen var stor på alla platserna.
I kväll hålles möten i Halla bygdegård, där riksdagsman Per Svensson, Stenkyrka, talar, och i Vänge bygdegård, där föredraget hålles av landstingsman Arvid Andersson, Fårö. Söndag kväll hålles möten på fyra platser. I Eskelhem talar landstingsman Helmer Karlquist, i Sanda talar riksdagsman Nils Franzen, i Kräklingbo talar lantbrukare Torsten Gustafsson och i Gammelgarn redaktör Henning Jakobson.Gotlänningen
Lördagen 30 augusti 1952
Nr 200
Årgång 69
Lösnummer 20 öre