19520830 - Lysning

Lysning

för lantbr. Arne Ahlqvist, Risungs i Rute, och fröken Gertrud Kihlén, dotter till organist C. J. Kihlen och hans maka f. Nilsson, Utöja i Fleringe.Gotlänningen
Lördagen 30 augusti 1952
Nr 200
Årgång 69
Lösnummer 20 öre