19520901 - Föreningen Postfolket

Föreningen Postfolket hade i går i det vackra sensommarvädret anordnat en trevlig utfärd till Fårö. I resan, som företogs med en SJ-buss och leddes av postkontrollör Nils Fredricsson, deltog ett 30-tal deltagare. Besök gjordes vid Lickershamn, Gans ödekyrka och Ahr i Fleringen. På Fårö tittade man bl. a. på fyren, där man även passade på att länsa innehållet i de medförda matsäckarna, och vidare gjorde man ett besök vid Lutterhorn. På hemvägen besågs Bungemuseet o. Strandridaregården i Kyllej.Gotlänningen
Måndagen 1 september 1952
Nr 201
Årgång 69
Lösnummer 20 öre