19520902 - Prästerskapet.

Prästerskapet.

Vikariatslöneförordnandet för t. f. komminister T. Prima å komministertjänsten i Havdhems pastorat har förlängts att gälla fr.o.m. 1 sept. tillsvidare.
kSemester har beviljats kyrkoherde F. Terneus, Öja, 2-4 sept., kyroadjunkt S.-E. Wihlborg, Visby, 3 sept., kyrkoadjunkt N. H. Mårdh, Follingbo, 8-28 sept., prosten C. J. Björkander, Östergarn, 14-30 sept.
och kyrkoadjunkt E. Percival, Bunge, 17-22 sept.
Tjänstledighet har beviljats pastoratsadjunkt L. M. Holmbäck, Visby, 6-14 sept.Gotlänningen
Tisdagen 2 september 1952
Nr 202
Årgång 69
Lösnummer 20 öre