19520902 - Bondeförbundets valmöten

Bondeförbundets valmöten hölls i går kväll i Endre och Barlingbo, där riksdagsman Per Svensson resp. lantbrukare Torsten Gustafsson talade, samt i Mästerby och Västergarn, där anförandena hölls av trädgårdsmästare Harry Jakobsson resp. ombudsman Arvid Andersson. Partiets valfilm liksom kortfilmen med presentation av bondeförbundets statsråd visades. Underhållningsprogram framfördes även. Publiktillslutningen var stor på alla platserna och stämningen den bästa.
I kväll är turen kommen till Näs och Hablingbo, där talen hålls av resp. riksdagsman Nils Franzen och riksdagsman Per Svensson samt i Hangvar och Hellvi, där agronom Harald Danielsson resp. landstingsman Arvid Andersson, talar. Därjämte förekommer film. Onsdag ordnas möten i Linde, Gerum, Follingbo och Roma.Gotlänningen
Tisdagen 2 september 1952
Nr 202
Årgång 69
Lösnummer 20 öre