19520902 - Bröllop

Bröllop

Ett ståtligt dubbelbröllop ägde, i lördags rum i Follingbo, då byggnadsarbet. Sigfrid Jansson, Estuna, Stockholms län, vigdes med fröken Kally Sahlsten, Estuna, och jordbruksarbetaren Erik Engfeldt, Suderbys i Akebäck, med fröken Elsie Sahlsten, Klinte i Follingbo. Brudarna är döttrar till jordbrukaren Karl Sahlsten och hans maka Nelly, Klinte i Follingbo. Vigseln ägde rum i Follingbo kyrka och förrättades av kyrkoadjunit Nils-Henrik Mårdh.
Brudparet Jansson uppvaktades av Gullan Sahlsten — Tore Jakobsson, Inga-Lill Martell — Karl-Erik Hultgren, Ally Backlund — Folke Uddin, Ulla Rassing — Per Gösta Kahlqvist, Gerd Olsson — Gullmar Eriksson.
Uppvaktningen för brudparet Engfeldt var: Astrid, Engfeldt — G. Sahlsten, Aina Andersson — Härje Uddin, Gunnel Hedlund — Gösta Eklund, Lisbet Jönsson — Gösta Andersson, Hjördis Pettersson — Kjell Mattsson.
Som brudnäbbar fungerade Ingrid Johansson och Bror Uddin samt Gunilla Bergsten och Bo Holmgren.
Bruttbonde och bruttöverska för brudparet Jansson var Emil Johansson och Vivi Holmgren och för brudparet Engfeldt Helge Holmgren och Edla Johansson.
Värdskapet vid de efterföljande festligheterna i bröllopsgården vid Klinte sköttes av Karl Olof och Dolly Lavergren.

Ett trevligt bröllop ägde i lördags rum i Hejdeby, då mjölnaren Karl-Gustav Björkqvist, Slitegårds i Dalhem, vigdes med fröken Maja Lindby, dotter till hemmansägaren Reinhold Lindby och hans framlidna maka, född Gardell, Suderbys i Hejdeby. Brudparet jämte uppvaktning anlände till kyrkan med spelmännen Einar Karlström och Einar Wikström i spetsen, varvid kinvbning utfördes i kyrkklockan. Vid intåget spelade organisten fru Ruth Persson Marsch ur »Bröllopet på Ulvåsa» av Söderman. Sedan hr Joel Björkqvist och fru Ruth Persson sjungit »Låt mig leva, låt mig verka» förrättade kyrkoherde G. Enwall vigseln. Efter denna sjöng hr Björkqvist och fru Persson »Hjärtats saga» av Åström. Brudparet uttågade under tonerna av »Brudkören» ur Lohengrin av Wagner.
Färden ställdes sedan till bröllopsgården, där middag gav för ett 100-tal gäster. Under middagen hölls flera tal. Ett 60-tal telegram anlånde. På kvällen hyllades brudparet med leven, salut och fryverkerier.
Brudparet uppvaktades av följande tio par tärnor och marskalkar: Aina Klingvall — Uno Gottberg, Marianne Kristiansson — Gösta Bergström, Ruth Nilsson — Thure Björkqvist, Ingrid Björkqvist — Karl Björkqvist, Laila Pettersson — Berta Klingvall, Pia Bjersander — Hans Klingvall, Ulla Wallin — Olof Björkqvist, Lizzie Tillman — Einar Björkqvist, Evy Jacobsson — Erik Oskarsson, Britt Pettersson — Gunnar Bergström. Brudnäbb var Guy Bjersander och Rune Klingvall. Som bruttbonde fungerade lantbr. Joel Bförkqvist, Tofta, och som bruttöverska brudens syster fru Anna Klingvall, Hejdeby. Värdfolk var lantbrukaren Lennart Klinkvall, Hejdeby, och fru banna Gardell, Norrlanda.Gotlänningen
Tisdagen 2 september 1952
Nr 202
Årgång 69
Lösnummer 20 öre