19520903 - Gotlands första automatiserade

Gotlands första automatiserade
telefondistrikt, klart 28 sept.

Söndagen den 28 september får Gotland sitt första automatiserade telefondistrikt. Det består av den s. k. Barlingbo-gruppen, som omfattar telefonväxlarna i Barlingbo, Hörsne, Gotl. Hässelby, Norrlanda och Gotl. Ekeby.
Premiären hade egentligen beräknats äga rum den 10 september, men på grund av en del förseningar i materielleveranserna har den måst framflyttas till den 28, omtalar t. f. telegrafkommissarie Lars Gustavsson vid ett samtal med Gotlänningen. Efter automatiseringen kommer abonnenterna vid dessa fem växlar inom Barlingbo-gruppen att inbördes kunna få kontakt med varandra genom att slå på fingerskiva. Om man vill nå abonnent utanför gruppen får man slå nollan, varefter telefonist vid stationen i Visby kopplar samtalet. Inom gruppen blir Barlingbo s. k. knutstation.
Arbetet med automatiseringen skall sedan fortsätta med Källungegruppen, som kommer att omfatta växelstationerna i Källunge, Fole, Bäl, Hejnum och Gothem samt Vallstena, som redan är automatiserad. Man torde kunna räkna med att arbetet skall bli klart någon gång under nästa sommar.Gotlänningen
Onsdagen 3 september 1952
Nr 203
Årgång 69
Lösnummer 20 öre