19520903 - Bondeförbundets valmöten.

Bondeförbundets valmöten.

Hangvar, Hellvi, Hablingbo och Näs var i går kväll platserna för bondeförbundets valmöten. Publikuppslutningen var genomgående mycket god och bra stämning var rådande. I Hangvar talade agronom Harald Danielsson och i Hellvi landstingsman Arvid Andersson, medan riksdagsmannen Per Svensson och Nils Franzen höll föredragen i Hablingbo respIPNäs. Valfilmen »Bättre 50-tal» samt kortfilmen med presentation av bondeförbundets fyra statsråd visades även. Trevliga underhållningsprogram framfördes också på mötena.
I kväll ordnas möten med film i Follingbo och Roma, där landstingsman Erik Forslund resp. landstingsman Arvid Andersson talar samt i Linde och Gerum, på vilka platser föredragen hållas av trädgårdsmästare Harry Jakobsson resp. landstingsman Helmer Karlquist. Torsdag kväll är turen kommen till Hogrän, Atlingbo, Gothem och Norrlanda.Gotlänningen
Onsdagen 3 september 1952
Nr 203
Årgång 69
Lösnummer 20 öre