19520903 - Folkpartiets valmöten

Folkpartiets valmöten har hittills samlat talrik publik på alla platser. Den första kvällens möten i Fole och Hall samlade 45 resp. 21 personer. I Fole talade riksdagsman Ahlsten och i Hall landsfiskal Bonde.
I lördags kväll hade riksdagsman Söderquist 43 åhörare i Eksta och Bertil Jakobson 40 åhörare i Buttle. På söndagskvällen talade riksdagsman Ahlsten i Endre inför 50 personer och riksdagsman Söderquist i Mästerby inför 80 personer.
På måndagskvällen var det 60 åhörare i Vänge, där riksdagsman Ahlsten talade och 42 i Vallstena, där landsfiskal Bonde höll föredrag.
Tisdagskvällens möten hölls i Anga, där lantbr. Henry Grönhagen talade, och i Norrlanda, där lantbr. O. R. Ottosson talade.
Valmötena fortsätter med två eller flera möten varje kväll. I kväll (onsdag) blir det möten i Linde och Fleringe. I Linde håller polisman Herman Larsson föredrag och i Fleringe löjtnant Carl Eklund. På torsdag talar sergeant Bo Hoppe i Hörsne, kyrkoherde Erik W. Amer i Kräklingbo och folkskollärare S. G. Tingström i Ala.
På fredag kväll besöker partiledaren Bertil Ohlin Gotland och talar i Roma och Visby.Gotlänningen
Onsdagen 3 september 1952
Nr 203
Årgång 69
Lösnummer 20 öre