19520904 - Bondeförbundets valmöten

Bondeförbundets valmöten hölls i går kväll i Linde och Gerum, där trädgårdsmästare Harry Jakobsson resp. landstingsman Helmer Karlquist talade, samt i Roma och Follingbo, där föredragen hölls av landstingsman Arvid Andersson resp. landstingsman Erik Forslund. Valfilmen »Bättre 50-tal» samt kortfilmen med presentation av bondeförbundets fyra statsråd visades och vidare förekom trivsamma underhållningsprogram. Publikuppslutningen var genomgående god.
I kväll hålls möte med film i Hogrän, Atlingbo, Gothem och Norrlanda o. föredragen hålles av nämndeman Joel Herlitz resp. lantbrukare Bengt Pettersson, riksdagsman Per Svensson och agronom Harald Danielsson. Fredag kväll är det uppehåll i mötena på grund av att inrikesminister Gunnar Hedlund radiointervjuas.Gotlänningen
Torsdagen 4 september 1952
Nr 204
Årgång 69
Lösnummer 20 öre