19520905 - Bondeförbundets valmöten.

Bondeförbundets valmöten.

Nämndeman Joel - Herlitz, lantbrukare Bengt Pettersson, riksdagsman Per Svensson och agrononi Harald Danielsson var talare vid de av bondeförbundet i går kväll anordnade valmötena i Hogrän resp. Atlingbo, Gothem och Norrlanda. Utöver föredragen visades valfilmen »Bättre 50-tal» samt en kortfilm med presentation av partiets fyra statsråd. Därjämte förekom underhållningsprogram. Uppslutningen av publik var god och stämningen den bästa.
I kväll hålls inga valmöten på grund av att bondeförbundets partiledare, inrikesminister Hedlund, radiointervjuas inför valet. Denna intervju börjar kl. 20.
I morgon kväll hålles valmöten med film i Grötlingbo, Alva, Rute och Fleringe, där föredragen hålles av landstingsman Helmer Karlquist resp. riksdagsman Per Svensson och landstingsmännen Erik Forslund och Arvid Andersson.Gotlänningen
Fredagen 5 september 1952
Nr 205
Årgång 69
Lösnummer 20 öre