19520908 - Bondeförbundets valmöten.

Bondeförbundets valmöten.

I lördags och i går kväll höll bondeförbundet åtta givande valmöten, på de flesta platserna inför fullsatta lokaler. I lördags talade, riksdagsman Per Svensson i Alva samt landstingsmännen Helmer Karlquist, Erik Forslund och Arvid Andersson i Grötlingbo resp. Rute och Fleringe. I går kväll talade lantbrukare Bengt Pettersson i Lye, riksdagsman Nils Franzen i Burs samt landstingsmännen Ivar Pettersson och Arvid Andersson i Lummelunda resp. Stenkyrka, Valfilmen »Bättre 50-tal» samt kdrtfilmen gom bondeförbundets fyra statsråd visades på samtliga platser. Underhållningsprogram förekom även.
I kväll är mötesturen kommen till Bro, Ekeby, Boge och Othem, där föredragen- hålles av Erik Forslund resp. Nils Franzen, Per Svensson o. Arvid Andersson. Tisdag kväll hålles möten i Träkumla, Vall Buttle och Viklau.Gotlänningen
Måndagen 8 september 1952
Nr 207
Årgång 69
Lösnummer 20 öre