19520908 - Dödsfall

Dödsfall

I en ålder av 76 år avled i lördags fru Anna Pettersson, Kulshage i Rangvar. Hon var född vid Kulshage, där hon bott och arbetat i hela sitt liv. Hon har gjort sig känd som"en duktig och redbar hemmets kvinna.
Närmast sörjande är maken, f. stenarbetaren Ernst Pettersson, och två söner, Einar som bor vid Kulstäde, och Allan bosatt i Kappelshamn, samt sonhustru och barn-barn.

I en ålder av 64 år avled i morse fru Wendela Pettersson, född Eklund, Hallute i När. Hon var född i När och vistades i ungdomen under en följd av år i Amerika. Den bortgångna, som efterlämnar minnet av en omtyckt och arbetsam hemmets kvinna, sörjes närmast av make, f. lantbrukaren Johan Pettersson, en son, Karl-Johan, mejeriföreståndare i När, en dotter, Ruth, en fosterdotter, Anna-Lisa, maka till urmakare Uno Jacobsson, Hemse, och en broder i Amerika samt barnbarn.Gotlänningen
Måndagen 8 september 1952
Nr 207
Årgång 69
Lösnummer 20 öre