19520909 - Bröllop

Bröllop

Ett trevligt bröllop firades i lördags i Martebo, då herr Josef Gustafsson, Karlskoga, vigdes med fröken AnnaLisa Thyllander, dotter till byggmästaren Reinhold Thyllander och hans maka Märtha, född Johansson, Kvie i Martebo. Brudparet jämte uppvaktning och företrätt av spelmännen Bertil Lindblom och Tage Johansson, ,Hellvi, anlände till kyrkan och intågade under det att en bröllopsmarsch spelades på orgeln. Vigseln förrättades av kyrkoherde E. Björlander. Före och efter vigseln sjöng lärarinnan fröken Ragnhild Selinus.
Brudparet uppvaktades av följande fyra par tärnor och marskalkar: Asta Gustafsson-Stig Husander, Margaretha Husander-Sten-Erik Björkegren, Britta Jonsson-Nils Engström, Svea Hinnas-Helge Jacobsson. Brudnäbb var Bert och Tommy Lindberg samt Jan Thyllander. Som bruttbonde fungerade hr Fred Andersson, Martebo, och som bruttöverska fru Maj Lindberg, Fagersta.
Efteråt gav brudens föräldrar middag i idrottsföreningens lokal. Värdfolk var hr Johan Nilsson med fru. Under middagen hölls tal av vigselförrättaren, bruttbonden och värden. Vidare föredrogs ettflertal telegram. På kvällen hyllades brudparet på sedvanligt sätt med leven, salut och fyrverkerier.

I Kräklingbo kyrka vigdes i lördags kyrkovaktmästaren Erik Gahnström, Östergarn, och fröken Margit Thomsson, dotter till smidesmästaren Ture Thomsson och hans maka, Hejdeby i Kräklingbo. Vigselförrättare var kyrkoherde Harry Sjögren.
Brudens tre systrar Inga Svensson, Dagmar Zetterholm och Britta Viberg sjöng en sång och violinmusik spelades av Edvin Levin. När brudparet anlände till kyrkan » kimbadesrn det i kyrkklockorna enligt gammaldags sed, en sed som inte brukats på länge i socknen. Bruden bar vid vigseln Kräklingbo församlings nya brudkrona av gu3 vilken användes för första gången.
På kvällen restede nygifta på bröllopsresa till fastlandet.

I Follingbo kyrka vigdes i lördags radiomontören Ernst Hulten, Visby, o. sjukvårdsbiträdet Rosa Vetterlund, Vall. Vigseln förrättades av kyrkoadjunkt Nils-Henrik Mårdh.Gotlänningen
Tisdagen 9 september 1952
Nr 208
Årgång 69
Lösnummer 20 öre