19520910 - Gotland Runt.

Gotland Runt.

HÖRSNE med BARA
Hörsne med Bara rödakorskrets hade i söndags sin sedvanliga höstfest, denna ,äng i bygdegården i Bara. Festen inledles med musik av hrr Seth Kolmodin och Stig Jacobsson, varefter kretsens ordf., handelsresande Sven Th. Persson, hälsade samtliga välkomna, särskilt vändande sig till dagens föredragshållare, kyrkoherde Berndt Bergdahl, Hejde. Kyrkoherde Bergdahl talade därefter intressant och medryckande om sin resa till Italien. Han beskrev den goda kristna anda som var rådande, det italienska folkets glada och enkla sätt, underbara platser under resan, bl.a. Capri och Rom. Det med stort intresse åhörda föredraget avtackades, med hjärtliga applåder.
Gott kaffe med hembakat bröd bjöds därefter alla på, varvid det åter blev mu3ik. Under den paus som sedan följde var det tillfälle till eh gissningstävlan, där det gällde att gissa, hur mycket en planslipad kastrull full med gotter vägde. Kastrullen vanns av fru Frida Hoas. Vidare var en rolig skämttävlan anordnad ute på gräsplanen, som tilldrog sig stort intryck. Det var en »ny sorts varpa», som var ganska knepig. Att få en hästsko att lägga sig runt en stång var inte så enkelt. Det var dock sju, som lyckades få dit en hästsko vardera, men vid den efterföljande »finalen» segrade hr Edling Ohlsson och vann shoppingväskan.
Till sist samlades alla åter och dagen avslöts med aftonandakt av pastor Emil Karlsson, Hörsne.

VAMLINGBO
Evangeliska fosterlandsstiftelsens vänner i Vamlingbo anordnade i söndags missionsmöte. Först samlades man till högmässa i kyrkan, där kretsens predikant A. Andersson predikitde över dagens text och en solosång sjöngs av folkskollärare E. Esklund. I skolan hade vännerna ordnat med kaffeservering, vilket smakade gott i den något kyliga men soliga sensommarsöndagen. Avslutningsstunden hölls i folkskolan där hr Esklund sjöng en solosång och pred. Eriksson predikade. Dagens ekonomiska resultat blev 30 kr i kollekt och 33 kr i kaffemedel.

HAVDHEM
Dopförrättning i Elimkapellet. En stämningsmättad högtid fick mötesbesökarna, somi söndags förmiddag fyllde Elimkapellet, uppleva då fyra ungdomar blev döpta och förenade med församlingen. Pastor Ragnvald Wik utgick i sin predikan från Matt. 16: 16-19 och Apg. 2: 41 och talade om den bibliska församlingen. Församlingens blandade kör, under lantbrukare Elmer Thomssons ledning, sjöng flera sånger före och efter dopet. Dopförrättare var pastor Wik. Vid nattvardsfirandet hälsades de nydöpta välkomna till församlingen. Tre tillhör Havdhems baptistförsamling och en Hamra baptistförsamling.

FRÖJEL
Hembygdsfest. Låt oss göra allt för att bevara de vackra kvarlevor som finns kvar av våra gotländska lövängar», manade nämndeman Joel Herlitz i söndags i ett medryckande hembygdsföredrag vid Mulde i Fröjel, där inemot ett par hundra personer samlats i just en sådan typisk äng i det vackra sensommarvädret. Festen som arrangerades av Fröjel-Klinte SLU-avd.. inleddes med hälsningsanförande av avdelningsordf., fröken Sonja Stenberg, samt unisont sjöng man »Gotland fosterö ...». Förutom nämndeman Herlitz föredrag förekom musik av Eskelhems musikcirkel och hemmaamatörernas framförande av Anna Kajsa Hallgards »Midsommar på Gullbjerge». Bland de mera roande inslagen ingick en fotbollsmatch mellan gubbar och tösar. Som en värdig avslutning på en trevlig eftermiddag i Guds fria natur förrättades korum av prosten Sjöberg.Gotlänningen
Onsdagen 10 september 1952
Nr 209
Årgång 69
Lösnummer 20 öre