19520913 - Bondeförbundets valmöten.

Bondeförbundets valmöten.

Bondeförbundet hade i går kväll anordnat fyra mycket välbesökta valmöten, i Stånga, När, Väskinde och Lokrume. Föredrag hölls av resp. riksdagsmännen Per Svensson och Nils Franzen. nämndeman Joel Herlitz och agronom Harald Danielsson. Valfilmen »Bättre 50-tal» samt kortfilmen med presentation av bondeförbundets fyra statsråd visades och vidare förekom underhållningsprogram av SLU-amatörer.
I kväll hålles möten med film i Klintehamn, Levide, Anga och Östergarn och talare på de olika platserna är landstingsman Ivar Pettersson resp landstingsman Helmer Karlquist, landstingsman Erik Fors lund och riksdagsman Nils Franzen. Sanda, eftermiddag ordnas möten i Fårösund, kl. 14.30, där riksdagsman Per Svensson talar, samt på Fårö, kl. 16.30, där föredraget hålles av riksdagsman Nils Franzén. På kvällen hålles möten i Fide och Öja och talare här är trädgårdsmästare Harry Jakobsson resp. nämndeman Joel Herlitz. Måndag kväll är mötesturen kommen till Eksta, Fröjel, Dalhem och Ganthem.Gotlänningen
Lördagen 13 september 1952
Nr 212
Årgång 69
Lösnummer 20 öre