19520916 - Jordfästningar

Jordfästningar

Till den sista vilan har vigts stoftet efter änkefru Sara Vestling, Sallmunds i Grötlingbo. Sedan ps. 538: 1-3 sjungits höll pastor Nils Råmonth griftetal med utgång från 1 Kor. 15: 57 och förrättade den rituella akten, som avslutades med ps. 592: 5-8. Under sorgemusik utbars sedan kistan och sänktes i graven, vid vilken en rik och vacker blomstergärd nedlades.

Stoftet efter f. hem.-äg. Albert Johansson, Mickels i Hablingbo, har vigts till gravens ro. Efter en andaktsstund i sorgehuset fördes kistan i procession till kyrkan, där den inbars under det att kantor Lennart Kjellberg utförde sorgemusik på orgeln. Efter ps. 579: 1 höll kyrkoherde Henning Björkquist griftetal med utgång från Luk. 12: 6 och förrättade jordfästningen. Den högtidliga akten avslutades med ps. 568: 5. Vid graven nedlades vacker gärd av kransar och blommor.

Till gravens ro vigdes i söndags stoftet efter fru Wendela Pettersson, Hallute i När. Då kistan inbars i kyrkan utförde kantor Erik, Cederlund sorgemusik på orgeln. Som inledning på den högtidliga akten sjöngs ps. 377: 1-3, varpå kyrkoherde Hilding Jacobsson höll griftetal med text från ps. 570: 1. Efter jordfästningen sjöngs ps. 579: 1-3. Sedan kistan under sorgemusik och klockringning utburits och sänkts i graven nedlades en vacker blomstergärd och vidare hölls ett kort tal av fru Sonja Gredemark.Gotlänningen
Tisdagen 16 september 1952
Nr 214
Årgång 69
Lösnummer 20 öre