19520917 - Sanatoriet i Follingbo.

Sanatoriet i Follingbo.

Medicinalstyrelsen har godkänt ritningar till nybyggnad av bårhus vid Gotlands läns sanatorium i Follingbo.Gotlänningen
Onsdagen 17 september 1952
Nr 215
Årgång 69
Lösnummer 20 öre