19520918 - BF:s riksdagskandidater.

BF:s riksdagskandidater.

MATILDA OLOFSSON

Fru MATILDA OLOFSSON,
Lojsta,

är förespråkare för husmödrarna på landsbygden. Hon är ordf. i SLKFdistriktet alltsedan det bildades 1944 och är även styrelseledamot i SLKF:s riksförbund. Hon har tidigare tillhört SLU:s distriktsstyrelse. Inom det kommunala är hon v. ordf. i fattigvårdsstyrelsen i Hemse storkommun.

HENNING WIDÉN

Lantbr. HENNING WIDÉN,
Hogrän,

har många förtroendeuppdrag inom de jordbruksekonomiska föreningarna. Han är styrelseledamot i Gotlands mejeriförbund, Gotlands mejeriförening, Gotlands äggcentral, Visbyortens jordbrukskassa och länsförbundet av RLF. I den senare styrelsen har han varit ledamot i 14 år. I Stenkumla storkommun är han kommunalnämndens orcf. Han är vidare styrelseledamot i DBV:s sparbank.

TORSTEN GUSTAFSSON

Lantbr. TORSTEN GUSTAFSSON,
Stenkyrka,

är välkänd i gotländska SLU-kret, sar. Han är nämligen distriktets ordf. I Tingstäde storkommun är han fullmäktiges ordf. och är även ledamot av kommunal- och kulturnämnden. Han är styrelseledamot i Gotlands trädgårdsprodukter och tillhör RLF-styrelsen på Gotland.

JOEL HERLITZ

Nämndeman JOEL HERLITZ,
Halla,

är välkänd i de götländska bygderna. Han ar f.n. v. ordf. i Gotlands hembygdsförbund. Han har fått namnet »radiobonden» och många är de program, både i riks- och lokalradion, som han medverkat i och fört fram för en större allmänhet.
Han är ledamot i kommunala nämnder och styrelser och är nämndeman från och med i år.

MAJA HERMANSSON

Fru MAJA HERMANSSON,
Havdhem,

är ordf. i Havdhems SLKF-avd. samt vice ordf. i Gotlands distrikt av SLKF. Inom det kommunala livet i är hon också verksam, nämligen som ledamot i fattigvårdsstyrelsen i Havdhem. Hon är också ledamot i Gotlands läns husmoderssemester-nämnd.

TYKO KLINTSTRÖM

Lantbr. TYKO KLINTSTRÖM,
Gammelgarn,

tillhör det unga gardet bland kandidaterna. Han är ledamot i kommunalnämnden och pensionsnämnden i Romaklosters storkommun.

ELFRID DANIELSSON

Lantbr. ELFRID DANIELSSON,
Linde,

är välkänd kommunalman i Hemse kommun.
Han är fullmäktiges ordf. och ledamot av kommunalnämnden samt ordf. i lönenämnden. Inom jordbrukets organisationer är han bl.a. styrelseledamot i Gotlands mejeriförening och Hampodlareförening. Andra uppdrag att förtiga.

GUSTAV-ADOLF GRADELIUS

Lantbr. GUSTAV-ADOLF GRADELIUS,

Lärbro,

är v. ordf. i SLU-distriktets styrelse. I hemkommunen är han ordf. i BF:s kommunkrets, ledamot i kommunalnämnden och v. ordf. i folkskolestyrelsen.

THURE PETTERSSON

Lantbr. THURE PETTERSSON,
Hogrän,

är verksam inom det frikyrkliga arbetet, sålunda är han ordf. i Hogräns missionsförsamling, ordf. i Missions. förbundets ungdomsförbund på Gotland samt ledamot i GMF:s styrelse. Han tillhör kommunalfullmäktige i Stenkumla storhommun och tillhör också folkskolestyrelsen och taxeringsnämnden.

ERIK OLSSON

Lantbr. ERIK OLSSON, Fide,

är en uppskattad »kommunalpamp» på Storsudret, han är nämligen ordf. i kommunalfullmäktige i Hoburgs storkommun. Hr Olsson är också valnämndens ordf. i Fide socken.Gotlänningen
Torsdagen 18 september 1952
Nr 216
Årgång 69
Lösnummer 20 öre