19520919 - Fastighets- och lösöreauktion i Follingbo.

Fastighets- och lösöreauktion i Follingbo.

ONSDAGEN DEN 24 SEPT. kl. 2 e. m. låter Jakob Jakobsson, Spittlings (invid Kapellet) genom offentlig auktion försälja fastighet och lösöre: Fastigheten om c:a 4 tid åker och tomt. Litet bra boningshus om 2 rum och kök. Bryggarehus i flygel. Ladugård. Bra läge vid allmänna landsvägen. Samtidigt försäljes en del lösegendom av olika slag med betalningsanstånd till 1 febr. 1953. Villkoren för fastigh. vid utropet.
ELOF HANSSON.Tel. Romakloster 57.Gotlänningen
Fredagen 19 september 1952
Nr 217
Årgång 69
Lösnummer 20 öre