19520922 - Dödsfall

Dödsfall

F. mjölnaren Alfred Stjärnberg, Visby, har avlidit i en ålder av 73 år. Han var född i Frenninge församling i Malmöhus län. Närmast sörjes han av maka och barn.

Änkefru Helny Hagvall, född Söderberg, Visby, har avlidit, 64 år gammal. Hon var född i Follingbo och änka efter magasinsarbetaren Rudolf Hag-vall. Närmast sörjes, hon av svåger och svägerska.

I en ålder av 71 år avled i går lantbrukaren Algot Pettersson, Tjängdarve i Träkumla. Han efterlämnar minnet av en arbetsam och präktig man och sörjes närmast av maka, son och sonhustru samt barnbarn.Gotlänningen
Måndagen 22 september 1952
Nr 219
Årgång 69
Lösnummer 20 öre