19520923 - Petmoj-premär

Petmoj-premär i
Barlingbogruppen
om fredag.

Som Gotlänningen tidigare omtalat skall telefonstationerna Barlingbo, Ekeby, Gotl. Hässelby, Hörsne och Norrlanda överföras till automatisk drift. Det evenemanget var mellingen skulle äga rum om söndag men arbetena har gått undan så att det nu blir om fredag i stället.

Fredagen blir alltså en dag som för telefonabonnenterna i nämnda socknar, den s. k. Barlingbogruppen, är värd att celebrera. Från och med då har de bara att lyfta på luren, slå det nummer de vill ha — det är femsiffrigt — och prata på. Detta när det gäller in bör des samtal inom distriktet som f. ö. är det första helautomatiserade på Gotland. Vill abonnenten nå annan abonnent utanför distriktet slår han »00» och kopplas då till Visby, med »50» når han Romakloster och med »30» Källunge.
Som regel gäller att samtal till andra stationer än Barlingbo, Gotl. Ekeby, Gotl. Hässelby, Hörsne och Norrlanda skall beställas över Visby.

Fritrafiken utökas
så att samtal mellan samtliga stationer Barlingbo, Ekeby, Gotl. Hässelby, Hörsne och Norrlanda inom Visby taxeområde och Bander, Hejde och Väte inom Klintehamns taxeområde blir fria. För denna trafik skall vägen över Romakloster användas.
Fritrafikssamtal till Bander, Hej-de och Väte beställas över Roma-kloster.
Samtal till Romakloster, Ganthem och Sjonhem beställas likaså över Romakloster.
Samtal till Källunge, Bäl, Fole, Gothem, Hejnum och Vallstena kan beställas över Källunge.

Imponerande utrustning.
Gotlänningens medarbetare hade i dag tillfälle att ta en titt på de olika automatstationerna och imponeras av alla tekniska finesser som är rena rama grekiskan för en lekman. Största möjliga hänsyn har tagits till bebyggelse, terräng etc. vid stationernas utplacering och man får också säga att man lyckats, de små »kioskerna» är på intet sätt störande ur skönhetssynpunkt. Det är ett tidskrävande arbete som ligger bakom en manuell stations övergång till automatisk drift, ledningar och mycket annat skall ses över, rutinkontroller göras osv. Anvisningar m. m. har skickats ut till abonnenterna som väl kanske i början känner sig litet ovana med »nymodigheterna», men som så småningom kommer att märka och glädja sig åt fördelarna med den automatiska driften.Gotlänningen
Tisdagen 23 september 1952
Nr 220
Årgång 69
Lösnummer 20 öre