19520926 - Väganslagen.

Väganslagen.

Regeringen har fastställt förslaget till femårsplan för byggande av huvudvägar inom Gotlands län för tiden 1952-56. Planen upptar följande arbeten:
På vägen Vigby—Tingstäde, delen Visby stads gräns—Halner för 185.000 kr att utgå i år,
på vägen Roma—Visby, delen Diskarve—Hagvards för 515.000 kr, varav 15000 utgår i år, 200000 kr nästa år och 300000 kr år 1954,
på vägen Klintehamn—Visby, delen Krokstäde—Dyple för 280.000 få utgå 1955,
på vägen Tingstäde—Fårösund, delen Othemars—Barshage för 220.000 kr, varav 20.000 kr utgår 1955 och 200.000 1956 samt slutligen,
på vägen Hemse—Roma på delen vid Buttle för 210.000 kr, varav 100.000 kr utgår 1956 och 110.000 kr vid ett senare tillfälle.Gotlänningen
Fredagen 26 september 1952
Nr 223
Årgång 69
Lösnummer 20 öre