19520926 - Födelsedagar

Födelsedagar

NITTIOETT ÅR fyller på tisdag änkefru Gustafva Lindström, Micker i Bunge. Hon är född i Bunge och änka efter arbetaren Olof Niklas Lindström. Den gamla, som alltjämt är vid god vigör, är sedan länge bosatt hos dotter i och måg.

ÅTTIOFEM ÅR fyller på måndag änkefru Charlotta Österdahl, Hejdeby Kräklingbo. Jubilaren, som är änka efter lantbrukaren Karl Österdahl, bodde tidigare vid Trosings i Gammelgarn, där makarna ägde en mindre gård. I många år tillhörde hon lutherska syföreningen i Gammelgarn.

SEXTIO ÅR fyller på söndag f. handarbetslärarinnan fröken Sigrid Ringvall, Visborgsgatan 15, Visby. Hon är född vid Gartarve i Tingstäde och genomgick 1911-12 Andrea Eneroths handarbetsskola i Stockholm. Efter att innehaft olika vikariat och efter att ha lett en privatkurs i slöjd i Tingstäde fick hon första pris vid en skolslöjds-utställning i Visby 1923. Samma år erhöll hon anställning som handarbetslärarinna vid Fridtorps barnhem i Västerhejde. Där biträdde hon även föreståndarinnan och hade vidare hand om slöjdundervisningen vid Hallvardsskolan. Då barnhemmet 1947 nedlades avgick fröken Ringvall med pension från Fridtorpsstiftelsen. Sedan dess har hon i flera omgångar vikarierat som föreståndarinna vid Visby barnkrubba och även tjänstgjort som vikarierande slöjdlärarinna vid Solbergaskolan. Sedan ungdomen är hon varmt kyrkligt intresserad. Högtidsdagen tillbringar hon i föräldrahemmet vid Gantarve.

På tisdag fyller fru Judit Pettersson, maka till byggmästaren Rolf Pettersson, Vibble i Västerhejde, sextio år.

FEMTIO ÅR fyller på månd. chaufför Henry Karlsson, Bangårdsgatan 8, Visby. Han är född i Väskinde.

På tisdag fyller montör Karl Larsson, Burs i Källunge, femtio år.Gotlänningen
Fredagen 26 september 1952
Nr 223
Årgång 69
Lösnummer 20 öre