19520926 - Dödsfall

Dödsfall

Efter en längre tids sjukdom avled i går lantbrukaren Uno Jakobsson, Vestris i Tingstäde, 67 år gammal. Han var född vid Vestris o. sedan 1909 ägare av fädernegården. Med honom har en driftig lantbrukare och en duktig och betrodd kommunalman gått ur tiden. Han har bl. a. varit ordförande i kommunalnämnden, Tingstäde sockens sparbank och kristidsnämnden, vice ordförande i skolrådet och skolkassör, ledamot i pensionsnämnden och i Norra Gotlands mejeri AB. I samband med kommunavslutning i Tingstäde i fjol fick han mottaga guldmedaljen för medborgerlig förtjänst för sina insatser i det kommunala arbetet.
Närmast sörjande är barn och barnbarn.

I den höga åldern av 93 år avled i morse f. sjömannen Petter Högbom, St. Vägome i Lärbro. Han var född vid Vägome och gick tidigt till sjöss. Han mönstrade först på skonaren Albion av Slite och hyran uppgick till 8 kr i månaden och seglade sedan med ett flertal gotlandsskutor. Vid sidan av sitt sjömansyrke hade han ett mindre jordbruk. Den gamle sjöbussen, som var församlingens äldste invånare, sörjes närmast av en fosterdotter i Stockholm samt av lantbr. Edvard Herlitz med maka, hos vilka han varit bosatt under de senaste åren.

F. musikfanjunkaren Otto Holm har avlidit i Stockholm i en ålder av nära 63 år. Han var född i Stockholm och kom redan som 14-åring, som musikelev till Svea livgarde. är avancerade han i graderna, knuts sedan till Gotlands infanteriregementes musikkår, men återvände efter en tid till Svea livgarde via ett gästspel vid Vaxholms grenadjärer innan regementet avvecklades. Han har också varit knuten som förste klarinettist till Konsertföreningen och har spelat såväl i hovkapellet som i radioorkestern.
Närmast sörjande är maka, född Björkqvist, fem barn och barnbarn.

Änkefru Karolina Hansson, Änggårda i Anga, har avlidit, 91 år gammal. Hon var född i Norrlanda och änka efter lantbrukare H. Hansson. Närmast sörjande är syskon och syskonbarn.Gotlänningen
Fredagen 26 september 1952
Nr 223
Årgång 69
Lösnummer 20 öre