19521001 - Födelsedagar

Födelsedagar

NITTIOETT ÅR fyller på lördag f. kamreraren J. P. Eklund, Bangårdsgatan 6, Visby.

ÅTTIOFEM ÅR fyller på lördag änkefru Karolina Simander, Davide i Rone. Jubilaren, som är änka efter lantbrukaren Vilhelm Simander, var i yngre år verksam som sömmerska. Hon tillhör sedan många år tillbaka Elimförsamlingen i Burs och har gjort sig känd som en god och präktig kvinna.

Åttiofem år fyller på söndag f. lantbr. Theodor Pettersson, Stenstugu i Othem. Förutom att han sköter det egna hemmet är han bl. a. försäljare på norra Gotland för en lantbruksmaskinsfirma. Han har tillhört Rute friförsamling alltsedan dess bildande. Han är ovanligt pigg och kry för sin ålder. Förra sommaren t. ex. cyklade han ännu omkring fem å sex mil pr dag och sålde maskiner.

SJUTTIOFEM ÅR fyller på lördag fru Ida Andersson, maka till muraren Rudolf Andersson, Dede i Follingbo. Hon är född i Klinte. Hon har gjort sig känd som en duktig och arbetssam hemmets kvinna.

SJUTTIO ÅR fyller om lördag den 4 okt. — ej på söndag som uppgavs i gårdagens tidning — folkskolläraren Axel R. Sundahl, Söderväg 20, Visby.

Fröken Elvira Pettersson, Hallfoser i Dalhem, fyller på lördag sjuttio år.

SEXTIO ÅR fyller på lördag skomakaren Henrik Pettersson, Likmide Hemse.

FEMTIO ÅR fyller på lördag lantbruk. Josef Karlsson, Sigdes i Burs Han är född i När och har i många år innehaft gården vid Sigdes.

Fru Ebba Jakobsson, maka till byggnadsarb. Karl Jakobsson, Lauritze, Ala, fyller på lördag femtio år. Hon tillhör Rödakorskretsen i hemsocknen.Gotlänningen
Onsdagen 1 oktober 1952
Nr 227
Årgång 69
Lösnummer 20 öre