19521002 - RÖDA KVARN. An American in Paris.

RÖDA KVARN. An American in Paris.

GENE KELLY
LESLIE CARON
OSCAR LEVANTGotlänningen
Torsdagen 2 oktober 1952
Nr 228
Årgång 69
Lösnummer 20 öre