19521002 - Förslag till kyrkorestaureringar

Förslag till kyrkorestaureringar

inom Visby stift behandlades i går av domkapitlet, som under en rundresa på landsbygden gjorde besök i Follingbo, Akebäck, Vall, Hogrän, Silte, Hablingbo, Alva och Stånga kyrkor, för vilka byggnadsstyrelsen uppgjort förslag till restaurering. Domkapitlet skall nu ta ställning till förslagen och sedan ankommer det givetvis på var och en församling att fatta beslut om restaurering.Gotlänningen
Torsdagen 2 oktober 1952
Nr 228
Årgång 69
Lösnummer 20 öre