19521002 - Födelsedagar

Födelsedagar

SJUTTIOFEM ÅR fyller på lördag fru Ida Andersson, Dede i Follingbo. Jubilaren, som är maka till muraren Rudolf Andersson, har gjort sig känd som en duktig och arbetsam hemkvinna.

SJUTTIO ÅR fyller på söndag hem.-äg. Niklas Olofsson, Utalskog i Alskog. Jubilaren har tillhört flera kommunala styrelser och nämnder i socknen, bl. a. skolrådet, taxeringsnämnden och barnavårdsnämnden. Gården överlämnade han i våras till en son.

SEXTIO ÅR fyller på söndag sjukvårdaren Per Nilsson, Hagagatan 4, Visby. Han är född i Norrköping men kom redan som liten till Gotland. I ynglingaåren var han till sjöss och fick sedan anställning vid S:t Olofs sjukhus i Visby. Det var 1921, men sedan var han i tio års tid anställd vid S:ta Maria sjukhus i Hälsingborg. År 1937 kom han åter till Visby och anställdes då vid nya S:t Olofs sjukhus.

Sextio år fyller på söndag fru Agda Cederlund, Ammunde i Burs. Hon är född i Burs och maka till hr Gustav Cederlund.

FEMTIO ÅR fyller på söndag byggnadsarb. Karl Olander, Säggeby i Källunge. Han är bl. a. ledamot av valnämnden.Gotlänningen
Torsdagen 2 oktober 1952
Nr 228
Årgång 69
Lösnummer 20 öre