19521002 - Hyllningar

Hyllningar

Folkskollärare Gustaf Gullin, Endre, blev på sin femtioårsdag i går1föremål för omfattande och hjärtliga hyllningar. Av familjen fick han mottaga en fåtölj och från Endre-Barlingbo sångkör, som under ledning av kantor Axel Larsson bringade jubilaren sin hyllning i toner, en pastell av Erik Olsson. Kyrkorådet med kyrkoherde G. En-wall i spetsen överlämnade från församlingen en oljemålning och en reservoarpenna, medan en deputation från vänner i socknen med hr Erik Hellgren i spetsen uppvaktade med en penninggåva åtföljd av adress .och blommor. Vidare upvaktade skolbarnen med sång och överlämnade presentkort och blommor, överlärare Ed- I yard Kahlström, Roma, överlämnade presentkort från kolleger och en deputation från Gotlands lärarförening med ordf., folkskollärare Samuel Tingström, i spetsen gratulerade med blomsteruppsats. För Gotlands organistkör uppvaktade folkskollärarna Simeon Jakobson och Karl Lindström med ett silverfat och för 1931 års avgångsklass hr Verner Karlsson, Prästgården, med tennstop och adress. Under dagens lopp anlände dessutom från olika håll presenter, blommor och telegram.
Vid den middag som jubilaren gav i skolan för släkt och vänner hölls tal av kyrkoherde - Enwall, överlärare Kahlström och agronom W. Ericsson samt folkskollärarna Simeon Jakobson och Åke Hedengrahn. Gästernas tack frambars av stadsfogde Klas Widin. Under middagen sjöngs ett par trevliga bordsvisor, författade av två f. d. elever fruarna Daga Fernström, Visby, och Aina Zakrisson, Endre. Stämningen förhöjdes vidare genom sång av några medlemmar i organistkören och sång till luta av folkskollärare Jakobson.

Verkstadsförman Ragnar Nordström, Visby, blev i går på sin 50-årsdag föremål för hjärtliga och omfattande hyllningar. Släkten kom först på morgonen och uppvaktade med kandilabrar. Elverket med ingenjör Larsson i spetsen kom med penninggåva och blommor. Arbetskamrater gav jubilaren sin hyllning med musik och en fruktkorg. Vidare kom det flera hyllningar i form av blommor och telegram. På kvällen var elverkets personal inbjuden till middag.Gotlänningen
Torsdagen 2 oktober 1952
Nr 228
Årgång 69
Lösnummer 20 öre