19521002 - Jordfästningar

Jordfästningar

Till den sista vilan vigdes i går stoftet efter fru Fanny Hederstedt, Mölner i Väte. Efter en andaktsstund i sorgehuset under ledning av kyrkoherde B: Bergdahl fördes kistan i procession till kyrkan, där den inbars under sorgemusik. Akten inleddes med ps. 549: 1, varpå kyrkoherde Bergdahl höll griftetal och förrättade jordfästningen. Sedan officianten utfört begravningsmässan sjöngs ps. 549: 2. Kistan utbars därefter och sänktes i familjegraven, vid vilken en rik och vacker blomstergärd nedlades.

I Östra gravkapellet i Visby vigdes i tisdags stoftet efter f. arbetaren Alfred Jonasson till gravens ro. Ps. 549: 1 inledde akten, varefter pastor Nils Öberg höll griftetal med text från Matt. 11: 28 och förrättade jordfästningen. Efter ps. 549: 2 utbars kistan och sänktes i graven på södra begravningsplatsen. Den bortgångnes minne hedrades med en vacker gärd av kransar och blommor.

Till gravens ro vigdes i tisdags stoftet efter änkefru Olivia Söderberg, Hallegårda i Halla. Sedan kistan under sorgemusik inburits i kyrkan sjöng metodistförsamlingens sångkör »Slutad är striden». Unisont sjöngs »Jag är en gäst och främling», varpå pastor Gösta Andreasson höll griftetal och förrättade jordfästningen. Efter ps »Tänk när en gång» sjöng kören »Närmare, Gud, till Dig». Vid graven nedlades en rik och vacker blomstergärd. För Roma metodistförsamling, som den bortgångna tillhört i nära femtio år, nedlade hr Emrik Pettersson en krans.Gotlänningen
Torsdagen 2 oktober 1952
Nr 228
Årgång 69
Lösnummer 20 öre