19521002 - Konsum Varuhuset.

Konsum Varuhuset.
Adelsgat. 21.Gotlänningen
Torsdagen 2 oktober 1952
Nr 228
Årgång 69
Lösnummer 20 öre