19521003 - Domkapitlet.

Domkapitlet.

Skolvaktmästare Erik Nilsson skall från 17 november under sex år vara ledamot av domkapitlet i Visby, med folkskollärare Gunnar Lindgren som suppleant.Gotlänningen
Fredagen 3 oktober 1952
Nr 229
Årgång 69
Lösnummer 20 öre