19521003 - Stadsbiblioteket i Visby.

Stadsbiblioteket i Visby.

Regeringen har medgivit sådan ändring i de donationsbestämmelser, som förenats med Visby stadsbiblioteks överlämnande till församlingen, att biblioteket får överlämnas till den borgerliga kommunen från 1 januari 1953.Gotlänningen
Fredagen 3 oktober 1952
Nr 229
Årgång 69
Lösnummer 20 öre