19521003 - Efter Mikaelidagens högmässa

Efter Mikaelidagens högmässa

i domkyrkan inbjuds de ungdomar, som innevarande år konfirmerats i Visby, till konfirmandmöte i församlingshuset. Där medverkar bl. a. kyrkoherde Ternéus med att berätta intryck från det stora kristna ungdomsmötet i Hannover i juli månad.Gotlänningen
Fredagen 3 oktober 1952
Nr 229
Årgång 69
Lösnummer 20 öre