19521003 - Militärtransporter flygvägen.

Militärtransporter flygvägen.

Två Junkerplan tillhörande Ahrenbergflyg och en Avro 19 från Airtaco hjälptes i går åt att frakta hem fastlänningar som varit i militärtjänst dels i Fårösund, dels i Visby.
Efter att ha flugit till Norrköping med passagerare från Bungefältet återvände de till Visby, varifrån man sedan gjorde flera turer fram och åter till Norrköping och Stockholm. Trafiken avbröts vid 23-tiden då sista flygplanet lyfte från flygplatsen i Visby.Gotlänningen
Fredagen 3 oktober 1952
Nr 229
Årgång 69
Lösnummer 20 öre