19521003 - Visby kommunala

Visby kommunala

flickskolas katalog för höstterminen föreligger nu klar. Antalet nyinskrivna i klass 17 är 33 och i 16 9. Sammanlagt har skolan nu 181 elever.Gotlänningen
Fredagen 3 oktober 1952
Nr 229
Årgång 69
Lösnummer 20 öre