19521003 - Visby hantverksförening

Visby hantverksförening

inledde i går kväll mötessäsongen och vid förhandlingarna var målarmästare Einar Lundgren som vanligt ordförande. En del frågor och cirkulär från riksorganisationen behandlades och man beslöt vidare anordna en bokföringskurs. Ombudsman Hanns B. Pärson från riksorganisationen gav informationer om den tilltänkta omorganisationen av SHSO, vilken skall behandlas av lokalföreningarna, och vidare utdelades mästarbrev till byggmästare Lennart Granvald, Visby. Ett 30-tal medlemmar deltog i mötet.Gotlänningen
Fredagen 3 oktober 1952
Nr 229
Årgång 69
Lösnummer 20 öre