19521003 - En instruktionskurs i gymnastik,

En instruktionskurs i gymnastik,

lek och idrott hålls i dag på Solbergaskolan i Visby för lärarna inom Dalhems och Stenkumla storkommuner, Som ledare fungerar gymnastikdirektör Gösta Löfgren. Speciell instruktion kommer att ges småskollärarinnorna under småskollärarinnan Margit Olofssons ledning.
Kursen är ett led i den instruktionsverksamhet som började i fjol, då ungefär halva antalet storkommuner hanns med. Utom Dalhem o. Stenkumla återstår nu Hemse, Stånga och Ljugarns storkommuner och för dem blir det instruktionsdag i Hemse fredag i nästa vecka. Dagen därpå är turen kommen till Klintehamns storkommun och den 17 nov. slutligen till Fårösund odh Lärbro. Den kursen är förlagd till Fårösund. Samtliga dessa instruktionsdagar hålls under dir. Löfgrens ledning.Gotlänningen
Fredagen 3 oktober 1952
Nr 229
Årgång 69
Lösnummer 20 öre