19521003 - Kring fåren och fyren

Kring fåren och fyren

har ett radioprogram kallats som kommer onsdagen den 8 oktober kl. 14.30. Det avser att ge några gotländska vardagsbilder från olika områden. Bl. a. något om lammönstringen som avslutas i dagarna, en glimt från Havdhem, där man praktiserar vissa förmåner för lantarbetare, vidare en intervju med en av öns russhållare samt en glimt från fyrfolkets liv och leverne på Stora Karlsö.Gotlänningen
Fredagen 3 oktober 1952
Nr 229
Årgång 69
Lösnummer 20 öre